Projekt O-49 OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!

Projekt polega na modernizacji i budowie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i rodzinnej w północnej części Lublina i jej usytuowaniu w 6 strefach:

 • Projekt O-49 OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!STREFA NR 1 - wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną/piłkę koszykową, wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami oraz siedziskami;
 • STREFA NR 2 - boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi;
 • STREFA NR 3 - boisko do piłki siatkowej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowymi;
 • STREFA NR 4 - siłownia plenerowa (od 10 do 14 urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym 4 urządzenia dla osób niepełnosprawnych, tablica informacyjna) o podłożu trawiastym lub piaskowym, obligatoryjnie utwardzonym w miejscu ulokowania maszyn dla osób niepełnosprawnych;
 • STREFA NR 5 - wykonanie strefy dla rodzin (ciąg pieszy wykonany z nawierzchni poliuretanowej na kształt litery "U" wraz z ławkami (7 szt.), koszami na odpady (3 szt.), modernizacją terenów zielonych wraz z nowymi nasadzeniami (drzewa, krzewy).
 • STREFA NR 6 - pozostałe miejsca nie objęte strefami są to tereny podlegające rewitalizacji nawierzchni trawiastej (posadzenie bylin, krzewów, drzew oraz nawierzchni trawiastej), ciągów pieszych, budowa na istniejących schodach podjazdu dla wózków, modułowy parking rowerowy typu "U", 8 ławek z montażem 3 kosze na odpady, stacja rowerowa samoobsługowa.

Projekt zostanie zlokalizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Głównymi użytkownikami infrastruktury będą:

 • młodzież z terenu całego miasta Lublina ucząca się i mieszkająca w SOSW nr 1 (z niepełnosprawnością intelektualną),
 • mieszkańcy dz. Ponikwoda oraz dz. sąsiadujących: Czechowa Płn. i Płd. oraz Kalinowszczyzny.

Projekt O-49 OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!Projekt OSIEK (ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura) to inwestycja w nasze boisko - miejsce, w którym czas będą spędzali mali i duzi mieszkańcy Lublina o różnych potrzebach i zainteresowaniach sportowych i i rekreacyjnych.

Przedsięwzięcie ma na celu dbałość o prawidłowy rozwój fizyczno-ruchowy dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, popularyzację aktywności fizycznej, integrację oraz rozwój kontaktów społecznych pomiędzy rówieśnikami, tworzące nową przestrzeń do bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu. Projekt zakłada całkowitą modernizację boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz piłkę koszykową, wykonanie nowego boiska gry w piłkę plażową, modernizację infrastruktury lekkoatletycznej oraz wykonanie siłowni plenerowej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Poza infrastrukturą sportową planowane do realizacji są: monitoring obiektu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników, jak i mienia zlokalizowanego na terenie szkoły, trybuny dla publiczności, kompleksowe oświetlenie obszaru sportowo-rekreacyjnego, ogrodzenie, jak i wykonanie terenów zielonych.

Celem realizacji projektu jest budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego kompleksu sportowego umożliwiającego masowe uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców dzielnic na północy Lublina oraz rodzinne spędzanie czasu. Inwestycja ma sprzyjać zwiększeniu aktywności fizycznej oraz tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na północy Lublina.

Pośrednio efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

 • Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obecnie infrastruktura sportowa będąca w trwałym zarządzie ośrodka nie spełnia wymaganych standardów, w tym bezpieczeństwa: nawierzchnia boisk jest nierówna i zaniedbana, ogrodzenie nie spełnia swojej funkcji, jest dziurawe, zardzewiałe, teren jest nieoświetlony, nie ma podstawowego wyposażenia sportowego – koszy do piłki, bramek – aktualnie miejsce to nie stanowi przyjaznej przestrzeni do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a nawet bezpiecznej edukacji sportowej dla młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenie ośrodka. Planowana inwestycja pośrednio przyczyniłaby się również do poprawy atrakcyjności placówki dla przyszłych uczniów i jej opiekunów.
 • Poprawa warunków treningowych dla mieszkańców Lublina oraz uczniów ośrodka, w tym przeciwdziałanie procesom utraty dalszej wartości użytkowej infrastruktury sportowej przy ośrodku, znajdującej się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. W tym aspekcie szczególne znaczenie ma boisko do plażowej piłki siatkowej, które umożliwiałoby ćwiczenie i doskonalenie niepełnosprawnej młodzieży ośrodka w dyscyplinie, w której odnosi ona sukcesy (obecnie młodzież z ośrodka jest mistrzem Polski w tej dyscyplinie wśród szkół specjalnych). Nastąpi zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród niepełnosprawnej młodzieży w ośrodku oraz zostaną stworzone warunki do wykorzystania obiektu do organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym.
 • Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i uczniom ośrodka, która z jednej strony popularyzowałaby aktywność fizyczną, wspierając prawidłowe wzorce przeciwdziałające deficytom zdrowotnym, z drugiej strony pozwalałaby na rodzinne, wspólne spędzanie czasu na powietrzu, tworząc miejsce do spotkań, rozmów i wspólnej zabawy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze możliwym byłoby organizowanie imprez sportowych (w tym turniejów zespołowych) czy popularnych ostatnio pikników rodzinnych.

Projekt O-49 OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!Projekt O-49 OSIEK – ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura – nasze boisko!

Jak zagłosować:

Wystarczy zalogować się na stronie: obywatelski.lublin.eu i zagłosować na projekt O-49
Można oddać swój głos na 2 projekty ogólnomiejskie i 2 projekty dzielnicowe.
Głosowanie trwa tylko do 10.10.2019 r. !

Wszystkim osobom głosującym na projekt O-49 dziękujemy za wsparcie

Społeczność SOSW nr 1 w Lublinie

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40