PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - PROJEKT

Od maja 2017 r. w Ośrodku rozpoczęliśmy realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowany przez Gminę Lublin w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowaniem projektu w ramach UE objęta została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 w zawodach: cukiernik i piekarz.

Projekt w zakresie:

 1. zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 2. współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 3. wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 4. dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 5. wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 6. wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
 7. programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;


Zadania projektowe zaplanowane do realizacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 15.

Zadanie 1 - Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.
Zadanie 2 - Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zadanie 5 - Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
Zadanie 6 - Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Realizacja powyższych zadań dobrze przygotuje naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej, a dodatkowe kwalifikacje, jakie pozyskają w ramach realizacji zadań projektu, zwiększą ich szanse na nowym rynku pracy.

Koordynatorzy projektu: Wiesława Smala, Iwona Klukowska-Fryc


REALIZACJA PROJEKTU

PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO - ZADANIA 2017/2018

ZADANIA ZREALIZOWANE I ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Zadanie 1 - Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.

W lipcu 2017r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych u pracodawców. Praktyki dla uczniów zawodu cukiernik odbywały się w lubelskich cukierniach: Cukiernia „Nina”, Cafe Mari, „Cukiernia Staropolska”. Uczniowie zawodu piekarz odbyli miesięczne praktyki zawodowe w piekarni EUROPIEK.

Zadanie 2 - Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Od października nauczyciele zawodu – cukiernik i piekarz będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i kursach, mających na celu zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, które wykorzystają w pracy z młodzieżą.


Zadanie 5 - Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Od listopada 2017r. rozpoczną się zajęcia specjalistyczne:

W zawodzie cukiernik:

 • kurs dekoratora wyrobów cukierniczych,
 • szkolenie – styl angielski,
 • szkolenie czekolada – praliny formowane,
 • zajęcia warsztatowe z cukiernictwa.

W zawodzie piekarz:

 • kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych,
 • zajęcia warsztatowe z piekarstwa.

Zadanie 6 - Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.


Piekarz 

Od września 2017r. rozpocznie się doposażenie pracowni cukierniczej i pracowni piekarstwa w nowoczesny specjalistyczny sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności zawodowych.

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychW drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, w ramach projektu realizowanego przez gminę Lublin „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, jako zajęcia dodatkowe w formie wsparcia, realizowany był czterdziestogodzinny „Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych”.

Celem kursu było:

 • Zapoznanie uczniów piekarzy z zastosowaniem tradycyjnych receptur piekarskich;
 • Doskonalenie i podnoszenie teoretycznych i praktycznych umiejętności uczniów piekarzy z wykorzystaniem surowców regionalnych jako sposobu na otrzymywanie pieczywa o najlepszych właściwościach smakowych i odżywczych;
 • Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń związanych z produkcją wyrobów okolicznościowych regionalnych;
 • Zapoznanie z ochroną produktów tradycyjnych w świetle obowiązującego prawa;
 • Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów do współczesnych wymagań na rynku pracy;
 • Porównanie sposobu produkcji pieczywa tradycyjnego i okolicznościowego.

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Program kursu został zaplanowany dla dziesięciorga najlepszych uczniów z kierunku kształcenia piekarz na 5 dni po 8 godzin.

W zakresie programu realizowane były następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie z opisem lubelskich produktów regionalnych i tradycyjnych.
 • Formowanie i wypiek pasztecików z kapustą i pieczarkami.
 • Sporządzanie i wypiek kulebiaków z kapustą kwaszoną i pieczarkami.
 • Zapoznanie z recepturą na cebularze lubelskie.
 • Zapoznanie z recepturą na chleb wiejski.
 • Wypiek podpłomyków gryczanych.
 • Sporządzanie ciasta na chleb mieszany gryczany.
 • Zapoznanie ze sposobem sporządzania ciasta maślanego.
 • Zapoznanie ze sposobem sporządzania ciasta półfrancuskiego śmietankowego na kołacze – marmoladniki.
 • Sporządzanie ciasta na chleb żytni jasny na naturalnym kwasie.
 • Zaokrąglanie kęsów wtórnych z ciasta i formowanie plecionek.
 • Sposoby formowania różnych kołaczy.
 • Sposoby formowania i wypiekania bułeczek drożdżowych.
 • Formowanie i wypiek chałek zdobnych.
 • Formowanie i wypiek bab drożdżowych z owocami kandyzowanymi.
 • Zasady formowania elementów dekoracyjnych i wyrobów z ciasta martwego.

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnychKurs wyrobów okolicznościowych regionalnych

Tekst i zdjęcia: Jan Cal

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy