Szkoły na 102

Od października 2017 r uczniowie Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I stopnia nr 2 w Lublinie biorą udział w zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Szkoły na 102”. Jest to program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w dodatkowych, ciekawych zajęciach z informatyki, matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz jęz. angielskiego.
Zajęcia mają na celu nie tylko poszerzanie zdobytych wiadomości ale również uzupełnienie i uporządkowanie brakującej wiedzy. Dodatkowo realizowane są zajęcia i spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Flis.

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy