Lepszy StartFundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie zapraszają do udziału w projekcie pt. „Lepszy start” nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018.

Wartość projektu: 516 502,50 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 490 677,37 zł.

Główny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 absolwentom i absolwentkom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Lublinie do 29. roku życia, które nie są zatrudnione, nie kształcą się i nie szkolą.

Planowane efekty:

  • 30 uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 12 uczestników uzyska zatrudnienie.

Uczestnicy/czki: 30 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 15 w Lublinie.

Zakres bezpłatnego wsparcia:

  • doradztwo zawodowe (30 osób)
  • warsztaty pt. „Umiem aktywnie znaleźć pracę” (30 osób)
  • 5-miesięczny staż zawodowy ze wsparciem opiekuna (30 osób)
  • szkolenia zawodowe/egzaminy czeladnicze (10 osób).

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • stypendium stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie zdrowotne i NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć.

Kontakt w sprawie udziału w projekcie:

Biuro projektu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Droga Męczenników Majdanka 181
20-325 Lublin
Anna Biała
tel. 516 283 484

Miejsce realizacji usług:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie
ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 65
20-147 Lublin
Wiesława Smala – kierownik Warsztatów Szkolnych
tel. 81 748 18 22
Centrala: 81 747 66 68

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40