Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 im. Marii Grzegorzewskiej  otrzymała certyfikat  „Szkoła Innowacji”


Szkoła Innowacji7 kwietnia 2016 roku podczas uroczystej gali, w której uczestniczyli nauczyciele i delegacja naszych uczniów na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wręczono nagrody i certyfikaty dla zwycięzców czwartej edycji Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji”. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 otrzymała taki właśnie certyfikat „SZKOŁA INNOWACJI”, który osobiście odebrał Pan dyrektor Andrzej Berbeć.
Projekt, w którym nasza szkoła brała udział skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Podczas konkursu wyróżniono szkoły nowoczesne, innowacyjne, wspierające edukację praktyczną, dbające o przyszłość swoich absolwentów.
Promując wysoki poziom edukacji, organizator również zachowywał  najwyższą jakość oceny szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwała Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów.

Szkoła Innowacji

Certyfikat „Szkoła Innowacji” jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji.
Organizatorem Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji" była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przedsięwzięciu od początku patronowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.
Dotychczas, podczas trzech edycji Konkursu, uhonorowanych zostało 49 szkół z Lubelszczyzny, w tym 19 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 13 – trzykrotnie. W 2016 roku do tego grona dołączyło kolejnych 28 szkół, w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15.

Szkoła InnowacjiSzkoła InnowacjiSzkoła Innowacji

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40