Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0Wspaniała wiadomość dla społeczności naszej Placówki, bowiem Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, na rozwijanie zainteresowań młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, otrzymała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w kwocie 4000 zł.

Całość dotacji to - 5 000 zł w tym: 4 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
1 000 zł - wkład własny organu prowadzącego.

Zadaniami, na jakie otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 powinny być przeznaczone, to:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo:

  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Działania podejmowane w ramach Programu powinny doprowadzić do zwiększenia liczby wypożyczeń oraz podniesienia poziomu czytelnictwa naszej młodzieży.

Opracowanie: Teresa Grażyna Sadurska
Opublikował: Jarosław Rejak

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy