Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Programu Rozwoju CzytelnictwaBardzo dobra wiadomość dla społeczności naszej Placówki, bowiem Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, na rozwijanie zainteresowań młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, otrzymała z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w kwocie 4 000 zł. Całość dotacji to 5 000 zł w tym: 4 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 1 000 zł - wkład własny organu prowadzącego.

 

Zadaniami na jakie otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 powinny być przeznaczone są:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, – zakup oprogramowania dla bibliotek, – zakup czytników e-booków, – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki (w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia),

c) realizacja działań promujących czytelnictwo: – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, – organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Działania podejmowane w ramach Programu powinny doprowadzić do zwiększenia liczby wypożyczania książek oraz podniesienia poziomu czytelnictwa naszej młodzieży.

Opracowanie: Teresa Sadurska
Opublikował: Jacek Słupczyński

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy