Szkolny Budżet Obywatelski

Szkolny Budżet ObywatelskiW roku szkolnym 2021/2022 nasz Ośrodek bierze udział w pilotażowym programie SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI (SBO) w Lublinie. Jego celem jest między innymi rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej oraz wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły.

CZYM JEST SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI (SBO)

to pieniądze, które można przeznaczyć na szkołę.

Na co można wydać pieniądze z SBO?

  • na inwestycje czyli na przykład pomalowanie ścian, położenie tapety itp.
  • zakup rzeczy takich jak np. stoliki, krzesła, pufy, ławeczki do siedzenia, sprzęt sportowy, nagłaśniający itp.
  • wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia).

Kto może postarać się o pieniądze z SBO?

  • przede wszystkim uczniowie - pojedynczo lub w klasie, grupie (można zaprosić do współpracy nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, rodziców).

Szkolny Budżet ObywatelskiCo należy zrobić?

  • mieć pomysł,
  • krótko go opisać za pomocą formularza zawartego w regulaminie,
  • zebrać 15 podpisów osób popierających projekt,
  • zgłosić w określonym terminie,
  • poprawić, jeśli będzie taka potrzeba,
  • zaprezentować społeczności szkolnej w dowolnej formie (np. plakat, krótki filmik, ulotki itp.) w miejscu do tego przeznaczonym.

Kto dokona wyboru projektów?

Społeczność szkolna w drodze głosowania wybierze te, które zostaną zrealizowane.

Harmonogram realizacji SBO znajduje się w Regulaminie.

wzór projektu
Wzór projektu szkolnego budżetu obywatelskiego

Wszelkich informacji i wsparcia w działaniu udziela p. Agata Jachacz - koordynator SBO (sala nr 2).


W ostatnim tygodniu listopada w naszym Ośrodku odbyło się głosowanie  nad projektami zgłoszonymi do Szkolnego Budżetu Obwatelskiego. Społeczność  szkolna opowiedziala się za realizacją wszystkich projektów. Gratulujemy pomysłodawcom.

Szkolny Budżet ObywatelskiSzkolny Budżet ObywatelskiSzkolny Budżet Obywatelski

Organizatorzy: A. Jachacz, U. Buglewicz, K. Siedlecka
Opublikował: Jarosław Rejak

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy