Akademia Zdrowia

Akademia ZdrowiaZakończyliśmy właśnie realizację kolejnej edycji programu wychowawczo – profilaktycznego Akademia Zdrowia. Program już od od wielu lat jest stałym i ważnym narzędziem pracy profilaktycznej z naszą młodzieżą. Każdego roku przebiega pod innym hasłem, zawsze staramy się go urozmaicać i wzbogacać pod kątem treści i form realizacji. Program wpisuje się w zakres profilaktyki uniwersalnej, skierowany jest do wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych. 

Dobór treści nie jest nigdy przypadkowy. Na etapie opracowywania każdego cyklu bierzemy pod uwagę wiele czynników m.in. aktualne wytyczne władz oświatowych, wyniki badań ankietowych wśród wychowanków i nauczycieli, sugestie rodziców, potrzeby zgłaszane przez samych adresatów.

Realizatorami programu jest grupa wychowawców internatu, wspierana przez zespół psychopedagogiczny. W niektórych edycjach uczestniczyły także osoby z zewnątrz zawodowo zajmujące się problemami profilaktyki. Koordynatorkami całości są jego autorki - dyrektor Marta Mendelska i Dorota Pawelec.

Akademia Zdrowia w znaczący sposób wpisuje się w działania profilaktyczne realizowane na terenie naszej placówki przez koła zainteresowań np. koło ekologiczne, koło PCK oraz działania podejmowane w ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie czy Trzymaj formę.

Omawiana, tegoroczna edycja Akademii Zdrowia przebiegała zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i doboru treści. Spowodowane to było oczywiście sytuacją pandemiczną w naszym kraju i związaną z nią formą nauki zdalnej i hybrydowej. Mimo utrudnień postanowiliśmy podjąć się realizacji programu.

Zajęcia odbywały się na platformie teams przez 8 kolejnych poniedziałków. Wychowankowie, którzy byli obecni w tym czasie w internacie mieli także możliwość uczestnictwa, gdyż były one prezentowane na dużym ekranie. Nad techniczną stroną przedsięwzięcia czuwał Jarosław Rejak, zaś moderatorem poszczególnych spotkań była Dorota Mazurek, która także opracowała i przeprowadziła quiz sprawdzający dla młodzieży „Kahoot Challenge”. Każde spotkanie miało element prezentacji multimedialnej wzbogaconej dyskusją i zadaniami na bieżąco rozwiązywanymi przez młodzież. W czasie zajęć uczestnicy mieli także możliwość bieżącego komentowania oraz zadawania pytań na czacie.

Na ostatnich zajęciach dokonaliśmy podsumowania wszystkich zajęć Akademii Zdrowia, a młodzież mogła sprawdzić zdobytą wiedzę poprzez udział w quizie Kahoot Challenge.

Zrealizowaliśmy następujące tematy:

  1. „Jak uniknąć przeziębienia” – Jarosław Rejak
  2. "Zdrowe kiszonki” – Dorota Pawelec
  3. „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami” – Beata Nowakowska
  4. „Zatrzymaj hejt. Komentuj, nie obrażaj” – Beata Mełgieś
  5. „Jak łagodzić skutki pracy zdalnej” – Dorota Mazurek
  6. „Ekologia w dobie pandemii” – Marzena Grzechnik
  7. „Odżywianie w dobie pandemii” – Dorota Kamińska
  8. Podsumowanie Akademii – zespół realizatorów oraz opiekunka koła ekologicznego Marzena Grzechnik

Należy podkreślić, że nasze obawy czy taka forma pracy będzie dobrze przyjęta przez wychowanków, czy uda nam się zrealizować postawione cele, czy nie zawiedzie technika były niepotrzebne. Wskazuje na to liczny udział w zajęciach młodzieży, wychowawców jak również rodziców oraz wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Akademia ZdrowiaAkademia Zdrowia

Akademia ZdrowiaAkademia Zdrowia

Akademia Zdrowia

W imieniu realizatorów: Dorota Pawelec
Zdjęcia: Maria Furtak
Opublikował: Jarosław Rejak

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy