Konkurs fotograficzny „Rośliny przyjazne człowiekowi”

Konkurs fotograficznyCzłowiek jest częścią przyrody. Jego życie zależy od warunków panujących w środowisku przyrodniczym. Bardzo ważną rolę w tym środowisku odgrywają rośliny. Dzięki roślinności istniejemy, rośliny w procesie fotosyntezy wytwarzają tlen, który jest nam niezbędny do życia. Rośliny wpływają także na jakość powietrza – nawilżają je, zatrzymują pyły i ograniczają ilość zawartego w nim dwutlenku węgla.

Rośliny pochłaniają ciepło i tłumią hałas, a woda, która paruje z powierzchni ich liści, wpływa na zdrowy i stabilny klimat we wnętrzu. Badania wykazują, że samo patrzenie na rośliny ogranicza stres i wprawia nas w dobry humor. Wnoszą do naszych mieszkań życie i witalność, sprawiają, że czujemy się zdrowsi i jesteśmy bardziej efektywni w działaniu. To, co dają nam rośliny uzależnia nas od nich i tylko dzięki nim możemy przeżyć.

8 marca 2021 r. w internacie, z bezpośrednim udziałem młodzieży oraz poprzez platformę Teams, odbyło się podsumowanie cyklu spotkań w ramach Akademii Zdrowia. W drugiej części spotkania przedstawione zostały wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego po raz kolejny przez Koło Ekologiczne. W tym roku konkurs przeprowadzono pod hasłem „Rośliny przyjazne człowiekowi”. Poprzez udział w konkursie młodzież miała okazję m.in. zwrócić większą uwagę na znaczenie roślin w życiu człowieka, wyszukać i poznać rośliny szczególnie wartościowe dla ludzi, a także spędzić czas w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów:

  •  3 ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
  •  12 z Branżowej Szkoły Wielozawodowej.

Do konkursu zostało wybranych 51 zdjęć.
Absolwent Rafał Mielcarz przekazał 9 zdjęć, a jego mama 12 na wystawę towarzyszącą konkursowi.

Jury w składzie:

  • p. dyr. Marta Mendelska
  • p. K. Horbowska-Zaranek
  • p. D. Pawelec
  • p. Renata Bielecka

przyznało nagrody:

I miejsce – Michał Biszczan
II miejsce – Szymon Adamski
III miejsce – Aneta Lasek, Patryk Czajka, Adrian Kajdaszuk

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i wychowawcom, którzy przekazali zdjęcia na wystawę:
p. Barbarze Adamczyk, p. Januszowi Cioczkowi, p. Jolancie Czerwińskiej, p. Magdalenie Dyszewskiej, p. Ewie Flis, p. Marii Furtak, p. Barbarze Guz, p. Małgorzacie Kargol, p. Michałowi Kowalikowi, p. Mariuszowi Kowalczykowi, p. Monice Mróz, p. Beacie Nowakowskiej, p. Elżbiecie Okoń, p. Magdzie Olszewskiej, p. Ewie Piaseckiej, p. Urszuli Rakowskiej, p. Janinie Sokołów, p. Marioli Ściubak, p. Agnieszce Tkaczyk.

Zdjęcia konkursowe zaprezentowano na wystawie w internacie.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy laureatom.

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny

Opublikował: Jacek Słupczyński

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy