Konkurs fotograficzny "Ptaki wokół nas"

Ptaki wokół nas15 listopada 2019 r. odbył się apel szkolny przygotowany przez Koło Ekologiczne. W pierwszej części apelu pan Michał Zieliński – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, w oparciu o prezentację multimedialną, zapoznał uczniów z gatunkami ptaków, które żyją w otoczeniu człowieka. Przedstawił także ciekawe informacje o ich wyglądzie, obyczajach, sposobach ich obserwacji, ochronie oraz zasadach dokarmiania ptaków zimą.

Ptaki wokół nasPtaki wokół nasPtaki wokół nas

Ptaki wokół nasPtaki wokół nasPtaki wokół nas

W drugiej części apelu przedstawione zostały wyniki konkursu fotograficznego, zorganizowanego po raz kolejny przez Koło Ekologiczne. W tym roku konkurs przeprowadzono pod hasłem „Ptaki wokół nas”.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów: 5 ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, 18 z Branżowej Szkoły Wielozawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 1 absolwent – 17 zdjęć. Do konkursu zostały wybrane 33 zdjęcia.

Jury w składzie: p. dyr. Marta Mendelska, p. I. Klukowska-Fryc, p. B. Tudruj, p. R. Bielecka przyznało nagrody:

I miejsce – Andrew Zama

II miejsce – Mateusz Kowalski

III miejsce – Szymon Adamski

Wyróżnienia: Adam Jańczuk, Mateusz Dolecki, Anna Kowalczuk, Krzysztof Dyguś

Specjalne wyróżnienie: Rafał Mielcarz

Ptaki wokół nasPtaki wokół nasPtaki wokół nas

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i pracownikom Ośrodka, którzy przekazali zdjęcia na wystawę: p. Joannie Bidyńskiej, p. Januszowi Cioczkowi, p. Magdalenie Dyszewskiej, p. Ewie Flis, p. Marii Furtak, p. Barbarze Guz, p. Małgorzacie Kargol, p. Beacie Kukiełce, p. Dorocie Mazurek, p. Beacie Nowakowskiej, p. Elżbiecie Okoń, p. Urszuli Rakowskiej, p. dyr. Marcinowi Rakowskiemu, p. Annie Sękowskiej, p. Małgorzacie Surdackiej, p. Jackowi Szyszce, p. Agnieszce Tkaczyk, p. Teresie Wachowskiej, p. Jarosławowi Żmudzie.

W tym roku po raz pierwszy, osoby, które obejrzały na stronie internetowej galerię konkursowych zdjęć mogły zagłosować na najładniejsze, najciekawsze zdjęcie wykonane przez ucznia, a także przez nauczyciela, wychowawcę, pracownika Ośrodka. Ten plebiscyt publiczności przygotował pan J. Cioczek. Oddano 147 głosów. W kategorii uczeń najwięcej głosów otrzymał Rafał Mielcarz i Patrycja Adamczyk. W kategorii nauczyciel, wychowawca, pracownik Ośrodka – p. Małgorzata Kargol i p. Jarosław Żmuda. Zdjęcia konkursowe zaprezentowano na wystawie w internacie. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy laureatom.

Ptaki wokół nasPtaki wokół nasPtaki wokół nas

Ptaki wokół nasPtaki wokół nasPtaki wokół nas

Opracowanie: Koło Ekologiczne
Zdjęcia: Iwona Klukowska-Fryc
Opublikował: Jacek Słupczyński

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy