Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Dnia 22 października delegacja naszego ośrodka wzięła udział w V Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. Delegację reprezentowali: dyrektor Marta Mendelska, koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie Dorota Mazurek oraz uczniowie: Emilia Gajaszek, Mateusz Kowalski oraz Dominik Sergiel. Podczas spotkania wręczono Miejskie Certyfikaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym szkołom i przedszkolom wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych. Ponadto kilka placówek w tym nasza otrzymały listy gratulacyjne w związku z przyznaniem Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, nadawanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Po zakończeniu części oficjalnej, dzieci reprezentujące lubelskie placówki promujące zdrowie, zaproszone zostały na zdrowy poczęstunek i zajęcia edukacyjno-ruchowe: zajęcia z animatorami, zabawy w Krainie Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i Bezpiecznym Miasteczku Ruchu Drogowego i zajęcia dotyczące emocji, warsztaty dot. bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy połączone z quizem wiedzy, turniej edukacyjnych gier prozdrowotnych, zajęcia dotyczące logicznego myślenia oraz pokazy taneczne, akrobatyczne i cyrkowe. Wszystkim uczestnikom Festiwalu zostały wręczone paczki z owocami – dla podkreślenia prozdrowotnego wymiaru uroczystości. Nauczyciele oraz młodzież naszej placówki jak co roku wzięła udział w organizacji zdrowego poczęstunku w czasie festiwalu. Pod okiem nauczyciela zawodu pana Adama Rozwadowskiego serwowała przygotowane przekąski. Przekąski serwowali uczniowie Branżowej Szkoły Wielozawodowej  Specjalnej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej: Karolina Ćwikła, Dominika Czerniak oraz Paweł Kopiuk.
23 października w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie kolejne placówki zostały wyróżnione Wojewódzkimi Certyfikatami Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie. Z rąk Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty Certyfikaty otrzymali przedstawiciele:

 • Przedszkola nr 5 w Lublinie;
 • Przedszkola nr 48 w Lublinie;
 • Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Lublinie;
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie;
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie;
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie;
 • Szkoły Podstawowej nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie;
 • XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!!!

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nowe-placowki-dolaczyly-do-miejskiej-sieci-przedszkoli-i-szkol-promujacych-zdrowie,427,1082,1.html

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!Wojewódzki Certyfikat i V Festiwal Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Opracowanie i zdjęcia: Dorota Mazurek
Opublikował: Jarosław Rejak

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy