Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20202 września powitał nas pięknym, ciepłym i słonecznym porankiem. Tego dnia uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy rozpoczęli kolejny rok nauki. Dla części z nich to pierwszy w naszej szkole. Na pewno wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, ale mamy nadzieję, że są i tacy, którzy do szkoły powrócili z radością, aby nie tylko spotkać koleżanki i kolegów. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektor SOSW nr 1 Andrzej Berbeć przywitał wszystkich przybyłych: grono pedagogiczne, rodziców oraz młodzież. Szczególne słowa zostały skierowane do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, którzy z ogromnym zainteresowaniem i ciekawością obserwowali całą uroczystość. Pan Dyrektor życzył wszystkim samych sukcesów, satysfakcji ze zdobywania wiedzy i umiejętności oraz radosnych chwil spędzonych w Ośrodku. W dalszej części spotkania młodzież udała się do klas, a uczniowie rozpoczynający naukę na pierwsze w tym roku spotkania z wychowawcami. Życzymy wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz realizacji pasji i zainteresowań. Wspaniałego roku szkolnego!

Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzymy wszystkim na początek
Roku szkolnego - samych piątek!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Opracowanie: Joanna Paciorek

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

(81) 747-66-68 wew.35

Psycholog Katarzyna Siedlecka: wew.26

Pedagog Beata Nowakowska: wew.40

Psycholog Monika Gajewska: wew.40

sprawdź godziny pracy