SPRAWOZDANIE Z WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY„JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” 2019

Na XIV Edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Jestem bezpieczny na drodze” wpłynęło 56 prac z różnych szkół: Dęblina, Dorohuska, Kraśnika, Hrubieszowa, Matczyna, Łukowa, Kraśnika, Załucza, Karczmisk, Kębła, Lublina.

Komisja w składzie: Marta Mendelska – Dyrektor SOSW Nr 1 w Lublinie, Magdalena Olszewska, Ewa Flis, Janusz Artemiuk przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Karol Wylotek - Zespół Placówek w Łukowie, opiekun Agnieszka Koźlak
II miejsce – Mateusz Pucyk Zespół Placówek w Łukowie, opiekun Agnieszka Koźlak
III miejsce – Polkowska Patrycja – SOSW Dorohusk, opiekun Zofia Jasińska

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

WYRÓŻNIENIA :

  • Marlena Kobojek - Zespół Placówek w Łukowie opiekun Agnieszka Koźlak
  • Ewelina Betiuk - SOSW Dorohusk, opiekun Zofia Jasińska
  • Marcin Gajer – SOSW Załucze, opiekun Małgorzata Bruła – Ćwiklińska
  • Patryk Gąsior – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun Joanna Hładkiewicz
  • Diana Karolak _ SOSW Dęblin, opiekun Beata Kwapisz
  • Róża Sikora - SOSW Nr 1 Lublin, opiekun Monika Mróz
  • Marek Brus - SOSW Nr 1 Lublin, opiekun Monika Mróz
  • Iwona Śledź - SOSW Nr 1 Lublin, opiekun Monika Mróz

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNYWOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE PRACE.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 8.05.2019 w SOSW Nr 1 w Lublinie około godziny 12.30.

ZAPRASZAMY!

Opiekunowie koła BRD

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40