Chrońmy środowisko ponad wszystko

Chrońmy środowisko ponad wszystkoKwiecień to szczególny miesiąc – obchodzone jest wtedy święto Ziemi. Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych.

5.04.2019 r. odbył się apel dla całej społeczności szkolnej przygotowany przez opiekunów i członków Koła Ekologicznego. Członkowie Koła w oparciu o prace przygotowane na konkurs plastyczny „Chrońmy środowisko ponad wszystko” przedstawili prezentację ukazującą różnorodne działania, które każdy z nas może podjąć w celu ochrony środowiska. W drugiej części apelu przedstawione zostały wyniki konkursu plastycznego oraz szkolnego konkursu wiedzy ekologicznej.

Konkurs plastyczny „Chrońmy środowisko ponad wszystko”

Celem konkursu było propagowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych sprzyjających ochronie środowiska. W konkursie wzięło udział 66 uczniów:

 • 38 ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 28 z Branżowej Szkoły Wielozawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 2 klasy
 • 1 grupa wychowawcza
 • 1 absolwent

Na konkurs wpłynęło 87 prac.

Jury w składzie:

 • p. dyr. Marta Mendelska
 • p. K. Horbowska- Zaranek
 • p. B. Tudruj
 • p. Renata Bielecka

przyznało nagrody:

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15:

I miejsce – Adam Jańczuk
II miejsce – Dominik Sergiel
III miejsce – Wioleta Lisiecka

Wyróżnienia:

 • Patryk Czajka
 • Mateusz Mierzicki
 • Ewa Chmielewska
 • Mateusz Kowalski
 • Monika Klimejko

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I miejsce – Iwona Śledź
II miejsce - Róża Sikora, Wioletta Woźniak
III miejsce – Magdalena Hałabis

Wyróżnienia:

 • Jan Szaniawski, Ewa Sulenta
 • Michał Kot
 • Wojciech Szafraniec

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej

Jak co roku uczniowie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego i sposobów jego ochrony podczas szkolnego konkursu wiedzy ekologicznej. W konkursie uczestniczyło 27 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test wyboru, który składał się z 21 pytań dotyczących ekologii, ochrony środowiska oraz zagrożeń globalnych.

A oto wyniki:

1 miejsce - Michał Galbarczyk
2 miejsce – Monika Klimejko
3 miejsce – Agnieszka Wrona

Wyróżnienia:

 • Wioleta Lisiecka
 • Krystian Lefeld
 • Jagoda Dyrda
 • Mateusz Kowalski
 • Aneta Lasek

W tym roku Światowy Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia przypada w czasie Świąt Wielkanocnych. Chcielibyśmy Was zachęcić, żebyście tego dnia wyszli z domu. Poszli do lasu, na łąkę, do parku. Żebyście poświęcili swój czas na bycie z przyrodą, na refleksję nad tym jak bardzo jest dla nas ważna, ale również fascynująca, piękna i ciekawa. W tym celu warto wyłączyć telefony, tablety, mp4, schować książki czy gazety, a nawet przestać na chwilę rozmawiać. Warto usiąść lub położyć się w ustronnym miejscu, dotknąć trawy, zasłuchać się i zapatrzeć.

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Chrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystkoChrońmy środowisko ponad wszystko

Opracowanie: Koło Ekologiczne
Zdjęcia: J. Bidyńska 

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40