Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”

Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Jednym z najważniejszych czynników niezbędnych do osiągnięcia sukcesów w dorosłym życiu i akceptacji przez społeczeństwo jest wiedza o tym, jak zachować się w każdej sytuacji i postępowanie zgodnie z posiadaną wiedzą. Kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Ważnym czynnikiem świadczącym o kulturze osobistej człowieka jest jego wygląd oraz sposób wysławiania się. Kulturę osobistą wyraża również sposób siedzenia przy stole, sposób jedzenia posiłku, uwagi na temat serwowanych potraw, zachowanie na ulicy i w różnych miejscach publicznych.

Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”

Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”

Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”Konkurs „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie”

Najważniejszym wyróżnikiem osoby kulturalnej jest jej stosunek do drugiego człowieka. Życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do pracy czy dążenie do stworzenia dobrej atmosfery w domu oraz wśród znajomych, to także cechy człowieka kulturalnego. 

5 kwietnia 2019 r odbył się w naszej szkole finał konkursu „Mówimy i zachowujemy się uprzejmie. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie odpowiadali na pytania związane z kulturą codziennego życia, standardami dobrego wychowania. W części praktycznej należało m.in. zaprezentować właściwe zachowanie w restauracji, ozdobić stół efektownie złożoną serwetką, rozpoznać egzotyczne warzywa i owoce.

Komisja konkursowa w składzie: Joanna Paciorek, Teresa Bicz, Maria Poleszak wyłoniła następujących zwycięzców:

  • Monika Klimejko i Elżbieta Lisiecka – I miejsce
  • Aneta Lasek - II miejsce

„Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem”
(Jan Paweł II)

Gratulujemy!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40