XXII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

Poznań 28-29 MARCA 2019

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiW dniach 28-29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu odbył się XXII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki. W trakcie centralnych eliminacji turniejowych o najlepszego z najlepszych w zawodzie piekarz zmagało się dwunastu uczniów z 7 szkół branżowych z całej Polski. 

W ogólnopolskim finale Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 2 w Lublinie reprezentowali laureaci i finaliści Wojewódzkiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki – uczniowie z klasy III az: Łukasz Poterek i Paweł Rawski i uczennica z klasy III aw Małgorzata Zawadzka.

Tematyka i zasady Turnieju obejmowały zadania wynikające z realizacji podstawy programowej podczas nauczania zajęć praktycznych, a także zadania ponadprogramowe wynikające z podanej literatury w regulaminie konkursowym, związane z przygotowaniem wyrobów z ciasta pszennego półcukierniczego i wyborowego oraz zadanie ponadprogramowe w tym: obróbkę ciasta tj. sporządzanie, dzielenie i ważenie wraz z formowaniem kęsów ciasta na pieczywo pszenne: zwykłe, wyborowe i półcukiernicze.

Podczas Turnieju należało wykonać eksponat artystyczny ze specjalnie przygotowanego ciasta we własnym zakresie.

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

Do planowych zadań poddawanych ocenie należało prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta oraz wykonanie wszystkich czynności przygotowawczych do wypieku oraz wypiek uformowanych wyrobów.

Następnym zadaniem była ustna prezentacja wyrobów z uwzględnieniem oceny jakości surowca i półproduktu, wyrobu gotowego oraz metod i technik wykorzystanych podczas wykonywania zadania. Jednym z ostatnich zadań dla piekarzy było m.in. zaprezentowanie wykonanych wyrobów w formie stołu wystawienniczego.

Uczniowie z Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 w Lublinie zostali laureatami i finalistami i zajęli:

  • Piąte miejsce – Łukasz Poterek z klasy III az, zdobywając 229,67 pkt. na 300 możliwych i uzyskując tytuł laureata.
  • Dziesiąte miejsce – Małgorzata Zawadzka z klasy III aw, zdobywając 194,17 pkt. na 300 możliwych i uzyskując tytuł finalisty turnieju.
  • Jedenaste miejsce – Paweł Rawski z klasy III az, zdobywając 187,83 pkt. na 300 możliwych i uzyskując tytuł finalisty turnieju.

W dniu 29 marca 2019 r. wszyscy uczestnicy Turnieju przygotowali w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wystawę z wykonanych przez siebie wyrobów piekarskich.

Laureat i finaliści zostali przygotowani podczas zajęć dodatkowych pozalekcyjnych przez nauczycieli zawodu: p. Jana Cala i p. Katarzynę Prościńską.

Uczniowie: Małgorzata Zawadzka, Paweł Rawski i Łukasz Poterek, są finalistami / laureatami XXII Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2016, poz.1943. z póź. Zm.), otrzymali zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej PiekarskiXXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

XXII Ogólnopolski Turniej Piekarski

Tekst i zdjęcia: Jan Cal

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40