Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichW dniu 23.01.2019 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, w ramach dwóch ogólnopolskich konkursów: XXIV edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz (finał we Wrocławiu) oraz XXII edycji Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego i Piekarskiego im. Anny Butki (finał w Poznaniu), odbyły się wojewódzkie eliminacje. W tegorocznej edycji młodzi cukiernicy i piekarze przygotowywali wyroby zgodnie z regulaminami konkursowymi o tematyce „Rzemiosło – nasza przyszłość ".

Organizatorami turniejów byli:

  • Kuratorium Oświaty w Lublinie
  • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
  • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
  • Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej „Region Lubelszczyzna”

Uroczystego otwarcia turniejów dokonała p. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty.
W konkursach cukierniczych wystartowało 15 uczniów z dziewięciu szkół województwa lubelskiego. Nas reprezentowała Monika Klimejko, przygotowana przez p. Krystynę Oszmaniec. Uczennica otrzymała dyplom za udział w Turniejach cukierniczych.

W kategorii piekarzy do konkursów przystąpiło 11 uczestników. Naszą Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie piekarze w składzie: Łukasz Więckowski i Małgorzata Zawadzka z klasy III aw, Łukasz Poterek i Paweł Rawski z klasy III az. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali przygotowani z części teoretycznej i praktycznej podczas zajęć dodatkowych pozalekcyjnych przez nauczyciela zawodu p. Jana Cala. Do części teoretycznej wymaganej w Turnieju z finałem we Wrocławiu, uczniów: Łukasza Poterka i Pawła Rawskiego z klasy z III az, przygotowywała p. Katarzyna Prościńska.
Laureaci turniejów zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymali dyplomy i upominki.

XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

1 miejsce – Małgorzata Zawadzka
3 miejsce – Łukasz Więckowski

XXII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

1 miejsce – Łukasz Poterek
2 miejsce – Małgorzata Zawadzka

Laureaci mogą wziąć udział w finałach:

  • we Wrocławiu i są to: Małgorzata Zawadzka i Łukasz Więckowski z klasy III aw,
  • w Poznaniu: Małgorzata Zawadzka i Łukasz Więckowski z klasy III aw oraz Łukasz Poterek. Jest szansa, że do Poznania pojedzie również Paweł Rawski, który zajął dalsze miejsce, wszystko zależy od Komitetu Głównego w Poznaniu.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Opracowanie i zdjęcia: Jan Cal

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40