Zebranie członków Ogniska nr 56 ZNP

Zebranie członków Ogniska nr 56 ZNPW dniu 5 grudnia 2018r r. o odbyło się zebranie członków ogniska nr 56 ZNP działającego w naszym Ośrodku. Zaproszenie na zebranie przyjęła Prezes Zarządu Oddziału w Lublinie Celina Stasiak oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Mieczysław Szafrański. Zebranie rozpoczęła prezes ogniska Maria Poleszak witając przybyłych członków Związku, zaproszonych gości, dyrekcję szkoły. Podczas spotkania omówiono wiele ważnych spraw. Prezes Celina Stasiak przedstawiła problemy, z jakimi borykają się pracownicy oświaty, zwracając uwagę na skutki obecnie realizowanej polityki rządu w tym obszarze. Poinformowała także, iż po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego wewnętrznych regulaminów oceny pracy nauczycieli.  

Walczymy również o wyższe płace, żądamy podwyżek na poziomie 1000 złotych. Kwota nie jest przypadkowa. Dokładnie 1000 zł dzieli zarobki nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował specjalną ankietę, w której nauczyciele mieli opowiedzieć się za konkretną formą protestu. Zwolnienia lekarskie lub strajk podczas najważniejszych egzaminów szkolnych to dwa najbardziej radykalne kroki, ku jakim skłaniają się ankietowani - wynika ze wstępnych wyników. Decyzja w sprawie organizowania protestu i samej jego formy zapadnie we wtorek 18 grudnia podczas posiedzenia Zarządu Głównego ZNP.

Przedstawiono także postulaty Zarządu Oddziału ZNP skierowane do Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka:

  • wypłatę bieżących oraz zaległych wynagrodzeń wynikających z nieodpłatnego wykonywania zajęć na rzecz uczniów,
  • wzrost środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
  • podniesienie płac pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych m. Lublin,
  • uwzględnienie warunków pracy i płacy pomocy nauczyciela w placówkach specjalnych, w których pracując z dziećmi niepełnosprawnymi narażeni są na wypadki,
  • wypłaty wyższej rekompensaty finansowej dla pracowników z długim stażem pracy.

Podczas zebrania dyskutowano także o problemie statusu zawodu nauczyciela i upadku jego etosu. Nauczyciel to zawód poddany ogromnemu naciskowi, narażony na wiele zagrożeń, stale oceniany. Nauczyciel ma być: tani, całkowicie dyspozycyjny, tani, świetnie wykształcony, tani, w pełni uległy, tani, innowacyjny. Ciąży na nim szczególna presja społeczna. Niestety nauczyciel jest coraz częściej wyśmiewany i poniżany w bardzo wielu sytuacjach.
Ważnym problemem są działania promujące Związek i zintensyfikowanie pracy mającej na celu pozyskanie nowych członków. Zebranie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze. Z okazji świąt Bożego Narodzenia politycy nasi goście wraz z prezes ogniska złożyli wszystkim życzenia, „aby czas świąteczny spędzony wśród rodziny i przyjaciół napełnił Was radością i szczęściem. Niech będzie on odskocznią od pracy zawodowej i społecznej dającej satysfakcję i poczucie spełnienia”.
Każdy członek ZNP otrzymał kalendarz trójdzielny na 2019 r oraz miły upominek.

Zebranie członków Ogniska nr 56 ZNPZebranie członków Ogniska nr 56 ZNPZebranie członków Ogniska nr 56 ZNP

Zebranie członków Ogniska nr 56 ZNPZebranie członków Ogniska nr 56 ZNPZebranie członków Ogniska nr 56 ZNPZebranie członków Ogniska nr 56 ZNP

Opracowanie i zdjęcia: Maria Poleszak

 

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40