Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”21 listopada 2018 r. odbył się apel szkolny, na którym przedstawione zostały wyniki konkursu fotograficznego, zorganizowanego po raz kolejny przez Koło Ekologiczne. W tym roku konkurs przeprowadzono pod hasłem „Cudowny świat zwierząt”.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów:

11 ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
16 z Branżowej Szkoły Wielozawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

Oraz:

2 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent”,
1 absolwent – Rafał Mielcarz.

Do konkursu zostały wybrane 54 zdjęcia.
Na konkurs zdjęcia przekazali również nauczyciele i wychowawcy.

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Wyniki konkursu

Jury w składzie:

  • p. dyr. Marta Mendelska
  • p. Renata Bielecka
  • p. Joanna Chodara
  • p. I. Klukowska-Fryc

przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15

I miejsce – Monika Klimejko, Mateusz Kowalski
II miejsce – Wioletta Lisiecka, Natalia Nawój
III miejsce – Patryk Czajka, Dawid Grega

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I miejsce – Filip Drozd
II miejsce – Aneta Lisiecka
III miejsce – Kinga Gańska

Wyróżnienia:

Paweł Woźniak
Paulina Niedziałek

Zdjęcia konkursowe zaprezentowano na wystawie w internacie. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy laureatom.

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”

Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”Konkurs fotograficzny „Cudowny świat zwierząt”


Koło Ekologiczne

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40