Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 9 listopada 2018 roku, odbyła się akademia patriotyczna zatytułowana „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną”. Uroczystość przygotowana została przez młodzież z Koła Patriotycznego.

NASZE SERCA DLA CIEBIE KOCHANA OJCZYZNO

Tu, gdzie jest dom i twój, i mój,
tu, gdzie są lasy i rzeki nasze,
tu, gdzie się rodził ojciec i matka,
gdzie biały orzeł na sztandarze –

Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła,
tu biały sad, tu czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

Młodzież Koła Patriotycznego

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40