Ojcowie niepodległości

Ojcowie niepodległości - wystawaW 2018 roku mija 100 lat od kiedy nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość i stała się krajem niezależnym od innych państw tak w sprawach wewnętrznych jak i stosunkach zewnętrznych. Odbudowa państwa polskiego, po 123 latach niewoli, była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości. 

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali jednak wierni własnym poglądom, wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Ojcowie niepodległości - wystawaOjcowie niepodległości - wystawaOjcowie niepodległości - wystawa

Ojcowie niepodległości - wystawaOjcowie niepodległości - wystawaOjcowie niepodległości - wystawa


Ojcowie niepodległości - wystawaAby upamiętnić tę rocznicę, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z klas: 3 Apw, 1 Cp, 1 Ap i 2 Ap, pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Chodary, Anny Jabłońskiej, Sylwii Wójcik, Urszuli Rakowskiej i Beaty Joanny Kukiełki, przygotowali wystawę okolicznościową zatytułowaną „Ojcowie Niepodległości”. Wystawie towarzyszy prezentacja prac plastycznych wykonanych przez uczniów na konkurs pod hasłem: „MOJA KOCHANA, NIEPODLEGŁA OJCZYZNA”. Inspiracją do powstania tej wystawy były materiały przygotowane dla warszawskiego oddziału IPN przez dr Zofię Fenrych, Mateusza Lipko, przy współpracy: Grzegorza Czapskiego, Macieja Frycza, Pawła Miedzińskiego, Magdaleny Ruczyńskiej, dr. Pawła Skubisza, prof. Włodzimierza Suleja. 

Zapraszamy na fotograficzną wycieczkę po wystawie.

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40