Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji NarodowejDzień Nauczyciela obchodzimy 14 października w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Tradycyjnie, już od lat łączymy to święto ze ślubowaniem klas pierwszych. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela daje nam także każdego roku możliwość zaproszenia w mury szkolne emerytowanych nauczycieli, którzy wychowywali poprzednie pokolenia naszych absolwentów. Uroczystość miała miejsce 12 października 2018 roku, uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście. 

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

Początek akademii stanowiła część oficjalna, w czasie której byliśmy świadkami ceremonii ślubowania klas pierwszych i uroczystego przyjęcia ich do grona uczniów naszej szkoły. Przedstawiciele najmłodszych klas złożyli uroczystą przysięgę przed sztandarem szkoły. Przyrzekali, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

W tym uroczystym dniu przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za poświęcenie, czas i cierpliwość, za wysiłek włożony w kształtowanie młodych umysłów. Pan Dyrektor Andrzej Berbeć złożył wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania oraz wręczył nagrody, poinformował także o medalach i nagrodach, które przyznały władze oświatowe nauczycielom naszego Ośrodka.

„Nauczycielem
Jest się zawsze
To misja, powołanie
Służba
Cecha charakteru”

W części artystycznej uczniowie słowami wierszy wyrazili swoją wdzięczność dla nauczycieli za przekazywaną wiedzę i trud wychowania. Zgromadzeni na holu szkolnym dostali również z tej wyjątkowej okazji pomysłowo wykonane życzenia.

Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie pracownik administracji i obsługi wybrany przez młodzież Ośrodka otrzymał zaszczytne wyróżnienie „Słoneczko” za to, „że możemy uczyć się w pięknej szkole, za uśmiech i pomoc”.
Jesienna scenografia skłaniała do refleksji, a wiersze i piosenka wykonana przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjęte zostały z gorącym aplauzem.
Uroczystość, dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, a szczególnie pierwszoklasistom.
Dzień Edukacji Narodowej

Mottem przewodnim akademii były słowa wiersza:

„Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele –
za to światło, co mroki rozjaśnia –
Dziękujemy Wam, Nauczyciele!”

Bo jak pięknie napisał Cyprian Kamil Norwid:
„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”.

Program artystyczny przygotowały panie: Joanna Paciorek, Mariola Poleszak
Sprzęt i nagłośnienie: Iwona Klukowska – Fryc.

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40