Galeria Saska

Galeria SaskaKoło Miłośników Kultury 2 października 2018 r. pod opieką p. G. Słupczyńskiej zorganizowało wyjście do plenerowej galerii sztuki. Młodzież z klasy IIc Szkoły Branżowej miała okazję obejrzeć najnowszą ekspozycję w Galerii Saskiej – prace Tadeusza Rolke, wybitnego twórcę polskiej fotografii. Autor wystawy to znany fotograf a także wybitny twórca plakatu. Tadeuszem Rolke jest polskim artystą fotografikiem, prekursorem polskiej fotografii reportażowej. Początki jego twórczości przypadły na lata 50. XX w. Studiował historię sztuki na KUL w Lublinie. Wielokrotnie nagradzany za plakaty do sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza czy ilustracje w książkach. Galeria Saska to jedna z nielicznych plenerowych galerii w Lublinie. Wystawiane są w niej prace młodych jak i dawnych artystów. Obecnie honorowy patronat nad wystawami objął Prezydent, pan Krzysztof Żuk oraz dyrektor Centrum Spotkania Kultur Piotr Franaszek. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić także Centrum Spotkania Kultur i podziwiać miasto z tarasu widokowego.

Galeria SaskaGaleria SaskaGaleria Saska

Galeria SaskaGaleria SaskaGaleria Saska

Galeria SaskaGaleria SaskaGaleria Saska

Opracowanie i zdjęcia: Grażyna Słupczyńska

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Promująca ZdrowieBezpieczeństwo Ruchu Drogowego
sosw 1 lublin
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny

Kontakt

Mail: poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40