Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

W dniu 04.01.2018 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, w ramach dwóch ogólnopolskich konkursów: XXIII edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz (finał we Wrocławiu) oraz XXI edycji Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego i Piekarskiego im. Anny Butki (finał w Poznaniu), odbyły się Wojewódzkie Eliminacje.

W wojewódzkim finale nasz region reprezentowało 12 uczniów piekarzy ze szkół z: Lublina, Opola Lubelskiego, Puław i Zamościa. W tegorocznej edycji młodzi cukiernicy i piekarze przygotowywali wyroby zgodnie z regulaminami konkursowymi o tematyce „Powiew wiosny".

W turnieju cukierniczym startowało 11 uczniów z 5 szkół z województwa lubelskiego. Sebastian Mastalerz został przygotowany do dwóch turniejów cukierniczych: XXI edycji Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego i XXIII edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.

Uczeń był przygotowany przez p. Krystynę Oszmaniec. Niemniej jednak do sukcesów ucznia przyczynili się również inni nauczyciele: p. Jan Cal, p. Katarzyna Prościńska i p. Anna Olech. Opiekę nad uczniem w trakcie Konkursu sprawowała p. Krystyna Oszmaniec.

Sebastian Mastalerz został podwójnym laureatem – zajmując I miejsce w dwóch turniejach wojewódzkich.

Zadaniem cukierników było złożenie i udekorowanie tortu z zastosowaniem dowolnego kremu lub nadzienia owocowego o określonym smaku oraz torciku do degustacji, a także wykonanie dwóch figurek marcepanowych i pięciu ciastek bankietowych.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Naszą Branżową Szkołę Wielozawodową I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie piekarze w składzie: z klasy III bw Kinga Rybak i Arkadiusz Marzec; z klasy III bz Łukasz Więckowski i z klasy II az Łukasz Poterek. Wszyscy ci uczniowie zostali przygotowani podczas zajęć dodatkowych pozalekcyjnych przez nauczyciela zawodu p. Jana Cala. Do sukcesu naszych piekarzy przyczyniła się także, p. Katarzyna Prościńska, poprzez przygotowanie z części teoretycznej Kingi Rybak i Arkadiusza Marca z klasy z III bw.

W pierwszej części w XXIII Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik, uczniowie rozwiązywali testy przygotowane przez Komitet Główny Turnieju we Wrocławiu.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

W drugim etapie Turniejów startująca młodzież wykonywała zadania praktyczne związane z przygotowaniem wyrobów z ciasta pszennego wyborowego, w tym bułek zwykłych, kajzerek i wyrobów półcukierniczych, tj. drożdżówek, plecionek i chałek.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Tematyka i zasady Turnieju obejmowały zadania związane z przygotowaniem wyrobów z ciasta pszennego wyborowego i półcukierniczego oraz zadanie ponadprogramowe, w tym: obróbkę ciasta, tj. sporządzanie, dzielenie i ważenie wraz z formowaniem kęsów ciasta na pieczywo pszenne wyborowe i półcukiernicze, a także wykonanie eksponatu artystycznego z ciasta przygotowanego we własnym zakresie.

Do planowanych zadań poddanych ocenie należało wyprodukowanie i przygotowanie do wypieku:

 • pieczywa zwykłego,
 • pieczywa wyborowego,
 • pieczywa półcukierniczego,
 • eksponatu artystycznego ze specjalnie przygotowanego ciasta o tematyce „Powiew wiosny”
 • wykonanie przed Komisją Konkursową ustnej prezentacji wyrobów z uwzględnieniem oceny jakości surowca i półproduktu, wyrobu gotowego oraz metod i technik wykorzystanych podczas wykonywania zadania.

Do obowiązkowych zadań należało wykonanie eksponatu artystycznego z ciasta przygotowanego we własnym zakresie:

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Ustna prezentacja wyrobów z uwzględnieniem oceny jakości surowca i półproduktów, wyrobu gotowego oraz metod i technik wykorzystanych podczas wykonywania zadania odbyła się po zakończeniu wypieku wyrobów piekarskich.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

 • W XXIII Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz uczennica Kinga Rybak zajęła I miejsce.
 • W XXI Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki, uczniowie zajęli: Kinga Rybak – II miejsce, Łukasz Poterek – III miejsce.
 • Uczniowie: Kinga Rybak i Sebastian Mastalerz otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, które wręczyła laureatom pierwszych miejsc przewodnicząca Komisji Konkursowych – wizytator pani Bożena Jedlińska.

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Wojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskichWojewódzkie edycje turniejów cukierniczych i piekarskich

Udział młodzieży w konkursach szkolnych i turniejach zawodowych wpływa na ich wszechstronny rozwój psychofizyczny poprzez osiąganie przez nich sukcesów zawodowych, co w następstwie daje im pewność w podejmowaniu trafnych decyzji życiowych przy usamodzielnianiu się i rozpoczynaniu pracy zarobkowej.

Pracę z młodzieżą nauczyciele z kierunków kształcenia cukiernik i piekarz rozpoczynają na początku roku szkolnego od przygotowywania prezentacji i wystaw z udziałem naszych uczniów, m.in.: podczas XIX Lubelskiego Święta Chleba, Międzynarodowych Targów Przemysłu Piekarsko-Cukierniczego BAKEPOL 2017 czy też prezentacji z okazji Międzynarodowego Dnia Chleba. Dzięki temu młodzież osiąga liczne sukcesy, zdobywa wyróżnienia i cenne nagrody rzeczowe w regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i turniejach piekarskich i cukierniczych, m.in.:

 • Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, finały we Wrocławiu,
 • Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego, finał w Poznaniu.
 • Turnieju Piekarskim im. Anny Butki, finał w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. (Dz.U. nr 83 poz. 562. $112 ust. 1) uczniowie, którzy zdobędą wymaganą ilość punktów podczas eliminacji ogólnopolskich w Turnieju, dostają zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z etapu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymują 100% punktów, a w przypadku zostania laureatami Turnieju, są zwolnieni z egzaminu czeladniczego w części praktycznej.


Opracowanie i zdjęcia: Jan Cal

Bierzemy udział w projektach:

sosw 1 lublinSzkoła Promująca Zdrowie
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny
 

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40