Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

11 stycznia 2018 roku zainaugurowaliśmy w naszym Ośrodku obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, połączone z akademią poświęconą 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pt. „Wiara w zwycięstwo”. Młodzież z Koła Patriotycznego przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony temu wydarzeniu. Występ młodzieży uświetnił muzyk – pan Marian Pędzisz – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. 
Polska jest naszą Ojczyzną, którą nosimy w naszych sercach. W stulecie odzyskania niepodległości czcimy ją w sposób szczególny, by przywołać w naszej pamięci tych, którzy oddali za nią życie.
Koło Patriotyczne przygotowało program obchodów stulecia odzyskania niepodległości adresowany do młodzieży naszego Ośrodka. Każde podjęte działanie, w tym wykraczające poza ramy programu, będziemy dokumentować w „Księdze obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.

Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez PolskęObchody stulecia odzyskania niepodległości przez PolskęObchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez PolskęObchody stulecia odzyskania niepodległości przez PolskęObchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez PolskęObchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Opracowanie: Maria Bełcik
Zdjęcia: Iwona Klukowska - Fryc

Bierzemy udział w projektach:

sosw 1 lublinSzkoła Promująca Zdrowie
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny
 

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40