„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”Pod takim hasłem 4 grudnia 2017 r. odbył się apel przygotowany przez opiekunów i członków Koła Ekologicznego: Natalię, Adama, Kamila, Mateusza. Żyjemy w czasach, kiedy czyste powietrze staje się trudno osiągalnym dobrem. Tak zwana „niska emisja” to uwalnianie do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości – do 40 metrów nad ziemią. Ich źródłem są głównie piece domowe i kotłownie, w których niektórzy spalają także śmieci. Opinia publiczna wskazuje przemysł, jako największego producenta zanieczyszczeń, ale czy wiesz, że sektor mieszkaniowy emituje kilka razy więcej zanieczyszczeń niż przemysł ? Czy to oznacza, że trujemy się sami ? Emitowane w powietrze związki powstałe ze spalania śmieci, węgla niskiej jakości, mokrego drewna działają szkodliwie na układ oddechowy, układ krążenia, zwiększają podatność na choroby alergiczne, astmę oskrzelową i inne. Czym palić w piecu, jak ogrzać dom? Gazem, węglem i drewnem dobrej jakości, peletem, brykietem, biomasą. Bo ważne by być świadomym, że to właśnie my możemy wpływać bezpośrednio na nasze zdrowie.

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”„Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”

W drugiej części apelu przedstawione zostały wyniki konkursu fotograficznego, który w tym roku miał tytuł „Przyroda z historią w tle”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z Branżowej Szkoły Wielozawodowej nr 2, 1 uczennica ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 1 absolwent. Do udziału w konkursie wybrano 43 zdjęcia. Jury w składzie: p. dyr. Marta Mendelska, p. Renata Bielecka, p. Katarzyna Horbowska-Zaranek, p. Iwona Klukowska-Fryc, wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych.

Wyniki konkursu:

Nagroda specjalna – Rafał Mielcarz

I miejsce – Krystian Sulowski
II miejsce – Paulina Niedziałek
III miejsce – Monika Klimejko

Wyróżnienia: Kamil Bednarczyk, Michał Biszczan, Ewelina Czuchan, Daniel Dąbrowski, Daniel Karpiński

Zdjęcia na wystawę przekazali także wychowawcy: p. Maria Furtak, p. Barbara Guz, p. Mariusz Kowalczyk, p. Dorota Mazurek, p. Beata Nowakowska, p. Małgorzata Surdacka, p. Mariola Ściubak.

Zdjęcia konkursowe zaprezentowano na wystawie w internacie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.


Opracowanie: opiekunowie Koła Ekologicznego
Zdjęcia: Iwona Klukowska-Fryc

Bierzemy udział w projektach:

sosw 1 lublinSzkoła Promująca Zdrowie
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny
 

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40