Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaJubileusz naszego miasta to doskonała okazja, by lepiej poznać jego zabytki. W czwartek 28 września młodzież internatu SOSW nr 1 pod opieką wychowawców i opiekunów Koła Turystyczno-Krajoznawczego zwiedziła Wieżę Trynitarską. Wieża ma 40 metrów wysokości i jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej. Z wieży można podziwiać wspaniałą panoramę miasta. Charakterystycznym elementem Wieży Trynitarskiej jest pozłacany, blaszany kogucik, zamontowany na jej szczycie. Wewnątrz wieży znajduje się Archidiecezjalne Muzeum Sztuki Religijnej. Ekspozycje rozlokowane są w drodze na taras widokowy. Są to przedmioty kultu religijnego: ikony, obrazy, rzeźby, sarkofagi, instrumenty muzyczne. Poza funkcją muzealną wieża pełni funkcję dzwonnicy archikatedry lubelskiej. W zbiorach znajduje się dzwon Michał z fary lubelskiej i dzwon Maria, który bije tylko podczas najważniejszych uroczystości w mieście.

Chociaż był to nie lada wyczyn – do pokonania 270 schodów – humory wszystkim dopisywały.

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta LublinaObchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina

Opracowanie: Teresa Wachowska
Zdjęcia: Dorota Mazurek

Bierzemy udział w projektach:

sosw 1 lublinSzkoła Promująca Zdrowie
Sprawiedliwi Aktywni Świadomi
Niosę pomoc
Szkoły na 102
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Europejski tydzień transportu zrównoważonego
Przejdź na zawodostwo
Sport szkolny
 

Kontakt

Mail:  poczta@sosw1.lublin.eu

Centrala: (81) 747-66-68  FAX wew. 11

Sekretariat: (81) 747-50-75

Warsztaty Szkolne: (81) 748-18-22

Warsztaty Terapii: (81) 748-18-66

Dom Samopomocy "Absolwent": (81) 747-57-99

Zespół psych - ped

Pedagog: Marzena Łońska

Psycholog: Katarzyna Siedlecka

(81) 747-66-68  wew.35

Pedagog: Beata Nowakowska

Psycholog: Monika Gajewska

(81) 747-66-68  wew.40